Używane wózki widłowe
Szkolenia kierowców wózków widłowych
Organizujemy szkolenia mające na celu uzyskanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Organizujemy szkolenia mające na celu uzyskanie uprawnień:

KIEROWCY WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM


Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje wymagane prawem (zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 10.05.2002r., Dz. U. Nr. 70, poz. 650) dokumenty: 

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z aktualnym programem nauczania
  • druk imiennego zezwolenia do kierowania wózkami (dokument ze zdjęciem), który podpisem i pieczęcią potwierdza pracodawca, upoważniając tym samym do kierowania wózkami na terenie danego zakładu.

Naszą ofertę w tym zakresie kierujemy do osób prywatnych oraz pracodawców.

Co charakteryzuje nasze kursy?

BEZTERMINOWOŚĆ
Wszystkie wydawane przez nas uprawnienia są ważne bezterminowo, na terenie całego kraju, a także Unii Europejskiej. Dokumenty te są również honorowane w innych krajach spoza obszaru UE.


ELASTYCZNOŚĆ
Terminy szkoleń dostosowujemy do klienta - wspólnie ustalamy czas i miejsce szkolenia. Na życzenie kursant może otrzymać dokumenty w języku angielskim i niemieckim.


DOŚWIADCZENIE I SOLIDNOŚĆ
Szkolenia z zakresu zdobywania uprawnień prowadzimy od 2002 roku i od tego czasu możemy pochwalić się licznym gronem przeszkolonych i usatysfakcjonowanych klientów, którzy z powodzeniem pracują jako operatorzy wózków widłowych w Polsce i za granicą.


ZAANGAŻOWANIE I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM
Po uzyskaniu uprawnień kursant ma możliwość kontaktu z naszymi instruktorami, gdy spotka się z sytuacją problemową, czy wątpliwościami podczas eksploatacji wózka widłowego. 


Chętnie udzielimy Państwu fachowej pomocy oraz służymy profesjonalną radą w szeroko rozumianej branży wózków widłowych - zapraszamy do kontaktu telefonicznego.


„Rozczarowanie spowodowane niską jakością, pamięta się długo… po przeminięciu radości, spowodowanej niską ceną”
Aldo Gucci